LOGOPÈDIA

Trastorns de la parla i la veu
Trastorns del llenguatge
Lecto-escriptura
TEA
Teràpia miofuncional

+

PSICOPEDAGOGIA

Dislèxia
Discalcúlia
TANV i TEA
TDA-H
Tècniques d’estudi

+

PSICOLOGIA

Trastorns de conducta
Habilitats socials
Ansietat
TDA-H
TEA

+