SOM ESPECIALISTES EN LOGOPÈDIA,
PSICOLOGIA I PSICOPEDAGOGIA

A Lopsi oferim serveis assistencials en els camps de la Logopèdia, la Psicopedagogia i la Psicologia tant en l’àmbit infantil com el juvenil i l’adult.

La metodologia que utilitzem prioritza un sistema d’intervenció ecològica, on es dóna molta importància a l’entorn de la persona i al contacte amb la família i tots els professionals externs que intervenen en el seu desenvolupament global.

Així mateix, a Lopsi posem un èmfasi especial en els processos previs i necessaris per poder realitzar qualsevol aprenentatge i en les repercussions a nivell emocional i social que poden causar aquests trastorns o dificultats. És a partir d’aquesta visió holística de la persona que podem enfocar la nostra intervenció de forma global i multimodal.

  • Tractament d’alteracions, trastorns i dificultats en l’àmbit infantil, juvenil i adult
  • Anàlisi holístic de la persona per a una intervenció global i multimodal
  • Atenció individualitzada i específica
  • Intervenció ecològica (intervenció amb les famílies i les escoles)