PARTICIPEM EN TASQUES D’ASSESSORAMENT,
DIVULGACIÓ I DOCÈNCIA

La formació i el reciclatge professional tenen per al nostre equip una importància cabdal en l’adequació, desenvolupament i millora de metodologies i processos aplicats en les diferents disciplines. Comptem, a més, amb una àmplia experiència en el sector de l’assessorament i la formació d’externs, ja siguin professionals independents o centres universitaris i de salut.

Docència

Fundació universitària del Bages

  • Col·laboració docent en l’assignatura de “Tècniques específiques d’intervenció” del Grau de Logopèdia.
  • Col·laboració docent en l’assignatura “Exploració lingüística aplicada i tècniques
  • Col·laboració docent en l’assignatura “Pràcticum de logopèdia” del Grau de Logopèdia.
  • Tutorització i participació en el Tribunal del Treball Final de Grau de Logopèdia.
  • Participació en el tribunal dels Treballs de Final de Grau de Magisteri d’Educació Infantil.

Hospital de Sant Pau de Barcelona

  • Col·laboració docent a l’Escola de Patologia del Llenguatge
  • Col·laboració docent del Màster en Reeducació Miofuncional. E.P.L.
  • Col·laboració docent del Màster d’Infantil

Universitat Autònoma de Barcelona

  • Col·laboració docent de la Diplomatura de Logopèdia.

Ponències

Jornada “Intervenció en el llenguatge“.

Fundació universitària del Bages.