TRACTEM LES ALTERACIONS
RELACIONADES AMB LA COMUNICACIÓ

Objectius

Tractament de les alteracions i dificultats
relacionades amb la comunicació, entenent com
a tal l’expressió i comprensió tant oral com escrita
i la comunicació no verbal.

 • Prevenció
 • Atenció primerenca
 • Detecció
 • Diagnòstic
 • Tractament
 • Assessorament

ÀMBITS D’INTERVENCIÓ

 • Alteracions neurològiques.
 • Habilitats de comunicació (TEA, dificultats pragmàtiques del llenguatge, TDA-H, Trastorns de conducta, Trastorns d’Aprenentatge No Verbal, etc.).
 • Llenguatge (nens des d’un retard evolutiu fins a un trastorn específic en l’adquisició del llenguatge).
 • Parla. Es treballen les dificultats específiques per articular algun so concret, tant per una causa muscular com perceptiva (pèrdua auditiva).
 • Veu (disfonia pre i post operatòria, educació de la veu i prevenció de mals hàbits vocals).
 • Disfèmia (alteració del ritme i la fluència de la parla).
 • Miofuncional (deglució atípica, alteracions masticació, respiració oral, babeig, hàbits disfuncionals, alteració musculatura orofacial o disfunció cràneo-facial).
 • Aprenentatges (lectura, escriptura, discalcúlia).